پشتیبان واتساپ

لیست کلی استانداردهای ایزو

 • ariabehbood
 • 2022/09/13
صنعتی

استانداردهای مدیریتی معروف:

 • ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت
 • ایزو 14001 سیستم مدیریت محیط زیست
 • ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی
 • ایزو 31000 مدیریت ریسک
 • ایزو 22000 سیستم ایمنی مواد غذایی
 • ایزو 45001 سیستم ایمنی و بهداشت شغلی
 • ایزو 10001 راهنمای شناسایی کد رفتارهای مشتری
 • ایزو 10002 راهنمای رسیدگی به شکایات مشتریان
 • ایزو 10003 راهنمای حل اختلاف ها در بیرون از سازمان
 • ایزو 10004 راهنمای اندازه گیری رضایت مشتریان
 • ایزو 10006 راهنمایی برای مدیریت کیفیت پروژه ها
 • ایزو 10007 راهنمایی برای مدیریت پیکره بندی
 • ایزو 10008 استاندارد قانونی اطلاعات الکترونیک
 • ایزو 17025 سیستم مدیریت آزمایشگاه های اندازه گیری
 • ایزو 17021 استاندارد سازمان های بازرسی
 • ایزو 27001 استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات
 • ایزو 29001 استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز و پتروشیمی
 • ایزو TS16949 استاندارد مدیریت کیفت در خودروسازی(ورژن جدید این استاندارد دیگر ایزو نیست و IATF16949 می باشد )
 • ایزو 10015 راهنمای مدیریت آموزش کارکنان
 • ایزو 29990 استاندارد مدیریت آموزش سازمان های آموزشی غیر رسمی
 • ایزو 55001 استاندارد مدیریت دارایی های فیزیکی
 • ایزو 10018 استاندارد راهنمایی برای مشارکت و صلاحیت کارکنان
 • ایزو 10012 راهنمایی برای اندازه گیری
 • ایزو 10013 راهنمای مستندسازی

در ادامه فهرستی  از سایر استانداردهای ایزو را خدمت شما عزیزان معرفی می کنیم:

 • ایزو ۷ مربوط به جوشکاری و قلاویز لوله‌ها در فشار و موانع عبور هوا
 • ایزو ۱۶ مربوط به صوت شناسی
 • ایزو ۳۱ مربوط به استاندارهای کمی و مقداری
 • ایزو ۱-۶۸ مربوط به استاندارهای متریک پیچ و قلاویز
 • ایزو ۲۱۶ مربوط به اندازه‌های استاندارد کاغذ همانند کاغدارهای بلندی صدا براساس منحنی Fletcher
 • ایزو ۲۲۶:۲۰۰۳ مربوط به استاندارهای بلندی صدا براساس همگنی شدت صدا
 • ایزو ۱-۲۲۸ مربوط به استاندارهای جوشکاری و مفصل بندی لوله‌ها بر اساس طراحی، تحمل فشار و ابعاد
 • ایزو ۲۳۳:۱۹۸۴ مربوط به اطلاعات و اسناد – ترجمه کاراکترهای عربی به رومن(Roman)
 • ایزو ۲ ۲۳۳:۱۹۹۳ مربوط به اطلاعات و اسناد – ترجمه کاراکترهای عربی به رومن
 • ایزو ۲۵۹:۱۹۸۴ مربوط به اطلاعات و اسناد – ترجمه کاراکترهای عبری به رومن
 • ایزو ۲-۲۵۹:۱۹۹۴ مربوط به اطلاعات و اسناد – ترجمه کاراکترهای عبری به رومن
 • ایزو ۲۶۲ مربوط به استاندارهای اندازه‌ای و متریک پیچ و مهره
 • ایزو ۵۰۰ مربوط به استاندارهای تراکتورها
 • ایزو ۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان
 • ایزو ۱-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان قسمت دوم
 • ایزو ۲-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان قسمت سوم
 • ایزو ۳-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان – برای پوشش همه جانبهٔ زبان‌های جهان
 • ایزو ۶۴۶ مربوط به جهانی سازی دادهای متغیر در ASCII با ۷ بیت
 • ایزو ۶۵۷ مربوط به ورق‌های گرم فولادی
 • ایزو ۶۶۸ مربوط به تصریح استاندارهای کانتینرهای کشتی رانی
 • ایزو ۶۹۰ مربوط به شیوهٔ ارجاء به فهرست و منابع (مربوط به منابع و مآخذ)
 • ایزو ۷۳۲ مربوط به عکاسی – فیلم‌های نوع ۱۲۰ و ۲۲۰
 • ایزو ۸۳۸ مربوط به استاندارهای منگنه زدن و صافی ورق‌های کاغذی
 • ایزو ۸۴۳:۱۹۹۷ مربوط به اطلاعات و اسناد – ترجمه کاراکترهای یونانی به رومن
 • ایزو ۹۹۹ مربوط به راهنمای فهرست بندی، سازماندهی و نمایش مندرجات
 • ایزو ۱۰۰۰ مربوط به یکان‌ها و توصیه‌نامه‌های استفاده از تقسیم عددی بر مضرب (الکترونیک و کامپیوتر)
 • ایزو ۱۰۰۴ مربوط به خاصیت و ترکیب‌شناسی مرکب‌های مغناطیسی
 • ایزو ۱۰۰۷ مربوط به فرمت فیلم‌های ۱۳۵ میلیمتری
 • ایزو ۱۵۳۹ مربوط به زبان برنامه نویسی فرترن
 • ایزو ۱۶۲۹ مربوط به اصطلاحات و نامگذاری عناصر پلیمری (شیمی)
 • ایزو ۲۰۲۲ مربوط به فناوری اطلاعات – ساخت بندی کدهای کاراکتریک روشهای الحاقی
 • ایزو ۲۱۰۸ مربوط به استاندارد جهانی شماره‌گذاری کتاب شابک (ISBN)
 • ایزو ۲۱۴۵ مربوط به شماره گذاری تقسیم‌های زیر مجموعه‌ها در اسناد نوشتاری
 • ایزو ۲۱۷۱ مربوط به محصولات گیاهی و آردی
 • ایزو ۲۲۸۱ مربوط به استاندار ساعت‌های ضد آب
 • ایزو ۲۵۳۳ مربوط به استانداردهای جو و فشار هوا
 • ایزو ۲۷۰۹ یک استاندارد بین المللی مربوط به توصیف کتابشناختی (Bibliographic Description) می باشد. از این استاندارد در دنیای کتابخانه های به منظور جابجایی رکوردهای کتابشناختی استفاده می شود
 • ایزو ۳۰۲۹ مربوط به فیلم‌های ۱۲۶ میلیمتری
 • ایزو ۳۰۸۲ مربوط به سنگ آهن
 • ایزو ۳۱۰۳ مربوط به استانداردهای جوشاندن چای براساس حسگرهای چشایی
 • ایزو ۳۱۶۶ مربوط به کدهای کشورها و زیر مجموعه‌ها (استانها، مناطق و…)
 • ایزو ۱-۳۱۶۶ مربوط به کد کشورها و مناطق وابسته به آن کشور – اولین توشیح آن در سال ۱۹۷۴
 • ایزو ۱-۳۱۶۶ آلفا کد۲ مربوط به کدهای دو حرفی کشورها
 • ایزو ۱-۳۱۶۶ آلفا کد۳ مربوط به کدهای سه حرفی کشورها
 • ایزو ۱-۳۱۶۶ عددی مربوط به کدهای عددی کشورها
 • ایزو ۲-۳۱۶۶ مربوط به اصول تقسیم بندی زیر مجموعه‌های کشورها
 • ایزو ۴-۳۱۶۶ مربوط به جانشین شدن به جای کدهای ۱-۳۱۶۶ که در سال ۱۹۹۸ منتشر شده بود
 • ایزو ۳۲۹۷ مربوط به شماره سریال استاندارد بین‌المللی (ISSN)
 • ایزو ۳۵۰۶ مربوط به ویژگی‌های مکانیکی جلوگیری از زنگ زدگی – فولاد ضدزنگ
 • ایزو ۳۶۰۲ مربوط به برگیری (اقتباص‌ها) رومن به ژاپن – کامپیوتر
 • ایزو ۳۶۳۲ مربوط به استاندارهای برآورد کیفیت زعفران
 • ایزو ۳۶۳۵ مربوط به اندازه‌ها و سایز بندی لباس‌ها بر حسب جُسه مشتری (مانند Mediom)
 • ایزو ۳۸۶۴ مربوط به استاندارهای نمایه‌های امنیتی (Safety labels)
 • ایزو ۳۹۰۱ مربوط به کدهای استاندار ضبط (ISRC)
 • ایزو ۳۹۷۷ مربوط به استاندارهای توربین‌های گازی
 • ایزو ۴۱۵۷ مربوط به تقسیم بندی ساختمان (معماری)
 • ایزو ۱-۳۱۵۷ مربوط به استاندارهای ساخت و ساز و قسمت‌های ساختمان
 • ایزو ۲-۴۱۵۷ مربوط به شماره گذاری اتاق‌ها
 • ایزو ۳-۴۱۵۷ مربوط به خصیصه‌های انواع اتاق ساختمان‌ها
 • ایزو ۴۲۱۷ مربوط به کامپیوتر- کدهای کارنسی یا رقمی
 • ایزو ۴۸۷۳:۱۹۹۱ مربوط به مبادلات اطلاعاتی – کدهای ۸ رقمی
 • ایزو ۵۱۶۷ مربوط به اندازه گیری جریان سیار قطع برش عمودی
 • ایزو ۱-۵۱۶۷ مربوط به اصول کلی و مایحتاج
 • ایزو ۲-۵۱۶۷ مربوط به دهانه صفحه‌های فلزی
 • ایزو ۳-۵۱۶۷ مربوط به قطر دهانه لوله‌ها
 • ایزو ۴-۵۱۶۷ مربوط به استادندارهای دهانهٔ واشرها و لوله‌ها
 • ایزو ۵۲۱۸ مربوط به استاندارهای جنسیتی
 • ایزو ۵۴۵۵ مربوط به استاندارهای معیار نقشه کشی – مقیاس
 • ایزو ۵۷۷۵ مربوط به استانداردهای تایر و آج بیرونی دوچرخه
 • ایزو ۵۸۰۰ مربوط به سرعت فیلم‌های عکاسی
 • ایزو ۵۹۶۴ مربوط به راهنمای عرضه و بهبود در بایگانی‌های چند زبانی
 • ایزو ۵۹۷۱:۱۹۸۱ مربوط به استانداردهای اندازهٔ لباس – جنس نایلون(Nylons)
 • ایزو ۶۱۶۶ مربوط به ساختار کدهای شناسایی و امنیتی جهانی (ISIN)
 • ایزو ۶۳۴۴ مربوط به استانداردهای پوشش سطوح تراشکاری و پولیش شده- بررسی اندازه تراش
 • ایزو ۱-۶۳۴۴ مربوط به آزمودن اندازه و سطح تراش
 • ایزو ۲-۶۳۴۴ مربوط به اندازه و سطح تراش – قسمت دوم macrogrits
 • ایزو ۳-۶۳۴۴ مربوط به اندازه و سطح تراش – قسمت سوم macrogrits
 • ایزو ۶۴۲۹ مربوط به فناوری اطلاعات – توابع کنترلی برای کدهای کاراکتری
 • ایزو ۶۴۳۸ مربوط به مربوط به اطلاعات و اسناد- کاراکترهای آفریقا برای فهرست بندی
 • ایزو ۶۷۰۹ مربوط به استاندارهای جهانی طول، عرض و ارتفاع جهانی
 • ایزو ۶۹۴۶ مربوط به اجزا و ترکیبات ساخت و ساز – محاسبه مقاومت گرمایی و عبور گرمایی
 • ایزو ۷۰۰۱ مربوط به سمبل‌های کامپیوتری عمومی
 • ایزو ۷۰۰۲ مربوط به تولیدات غذایی کشاورزی
 • ایزو ۷۰۹۸ مربوط به برگیری (اقتباص‌ها) رومن به چینی – کامپیوتر
 • ایزو ۷۳۷۲ مربوط به مبادلات تجاری داده‌ها
 • ایزو ۱-۷۵۰۱ مربوط به استاندارهای کارتهای شناسایی – خوانش ماشینهای کارت خوان
 • ایزو ۷۷۳۶ مربوط به فضای (اندازه) قرارگرفتن رادیوی ماشین در داخل اتاق ماشین
 • ایزو ۷۸۱۱ مربوط به استانداردهای کارتهای مالی – همچنین کارتهای اعتباری
 • ایزو ۷۸۱۱ مربوط به ثبت اطلاعات بر روی کارتهای شناسایی
 • ایزو ۷۸۱۶ مربوط به کارتهای هوشمند
 • ایزو ۷۹۴۲ مربوط به هسته‌های کارتهای گرافیکی کامپیوتر
 • ایزو ۸۰۹۰ مربوط به چرخه‌ها – لغت و واژه شناسی
 • ایزو ۸۳۷۳ مربوط به صنایع سازنده ربوت
 • ایزو ۱-۸۵۰۱ مربوط به آماده سازی فولاد برای رنگ کاری و استانداردهای لازم
 • ایزو ۸۵۵۵ مربوط به سیستم مدیریت محیطی
 • ایزو ۸۵۵۹:۱۹۸۹ مربوط به طراحی لباس و دیگر وسائل بر اساس ترکیب بدنی انسان
 • ایزو ۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی
 • ایزو ۱-۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی – قسمت دوم، پیغام، عناصر داده‌ها
 • ایزو ۲-۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی – مربوط به روال ثبت کدهای شناسایی موسسه‌ها و نهادها
 • ایزو ۳-۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی – قسمت سوم
 • ایزو ۸۶۰۱ مربوط به شاخص‌های زمان و تاریخ
 • ایزو ۸۶۱۳ مربوط به سبک‌ها و روش‌های سندهای آزاد معماری
 • ایزو ۸۶۳۲ مربوط به ذخیره سازی فایل‌های گرافیکی در کامپیوتر – فرمت CGM.
 • ایزو ۸۶۵۱ مربوط به زبان پیوندی سیسنم هسته‌ای گرافیک – کامپیوتر
 • ایزو ۸۶۵۲ مربوط به فنآوری اطلاعات – زبان‌های برنامه‌نویسی
 • ایزو ۸۸۰۵ مربوط به زبان برنامه نویسی سه بعدی برای هسته‌های گرافیکی – زبان برنامه نویسی سی (C)
 • ایزو ۴-۸۸۰۶ مربوط به زبان برنامه نویسی سه بعدی برای هسته‌های گرافیکی
 • ایزو ۸۸۰۷ مربوط به زبان‌های برنامه نویسی سفارش موقتی – اوتوس Lotos
 • ایزو ۸۸۲۴ مربوط به استاندارهای انتزاعی حاشیه برداری ASN.۱ – کامپیوتر
 • ایزو ۸۸۲۵ مربوط به رمزگذاری ASN.۱
 • ایزو ۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای
 • ایزو ۲-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای – لاتین ۲
 • ایزو ۳-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای – اروپای جنوبی
 • ایزو ۴-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای – اروپای شمالی
 • ایزو ۵-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای – روسی و بلغاری
 • ایزو ۶-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای – عربی
 • ایزو ۷-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای – یونانی
 • ایزو ۸-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای – عبری
 • ایزو ۹-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای- لاتین ۵
 • ایزو ۱۰-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای – لاتین ۶ – سازماندهی دوباره لاتین ۵
 • ایزو ۱۱-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای – تایلندی
 • ایزو ۱۳-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای – لاتین ۷ – بالتیک
 • ایزو ۱۴-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای – لاتین ۸ – سلتیک
 • ایزو ۱۵-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای – لاتین ۹ – تجدید نظر در لاتین ۱
 • ایزو ۱۶-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای – لاتین ۱۰ – جنوب غربی اروپا
 • ایزو ۸۸۷۹ مربوط به استانداردهای زبان برنامه نویسی اینترنت اس.جی.ام.ال SGML
 • ایزو ۹۰۰۰ مربوط به استاندارهای مدیریت کیفیت جامع تعاریف و واژگان
 • ایزو ۹۰۰۱ مربوط به استانداردهای مدیریت کیفیت
 • ایزو ۹۰۶۹ مربوط به امکانات پشتبانی کننده از زبان برنامه نویسی اس.جی.ام.ال
 • ایزو ۹۰۷۵ مربوط به استانداردهای پرس و جو در برنامه نویسی دیتا بیس DATA BASE- پایگاه داده‌ها
 • ایزو ۹۱۲۶ مربوط به نرم‌افزارهای مدل سازی کیفیت
 • ایزو ۹۱۴۱ مربوط به استانداردهای اتصال داخلی شبکه در سیستم‌های حمل و نقل
 • ایزو ۲-۹۱۴۱ مربوط به استانداردهای OBD II
 • ایزو ۹۲۴۱ مربوط به استانداردها و وسائل رفاه کار انسانی (آرگونومی) در سازمان‌ها
 • ایزو ۹۳۶۲ مربوط به کدهای هویت ای بانک‌ها – BIC کدها
 • ایزو ۹۴۰۷ مربوط به اندازه کفش
 • ایزو ۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات – مبادلات و استانداردهای فونت
 • ایزو ۱-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات – مبادلات و استانداردهای فونت قسمت اول
 • ایزو ۲-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات – مبادلات و استانداردهای فونت قسمت دوم
 • ایزو ۳-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات – مبادلات و استانداردهای فونت قسمت سوم- شکلک‌ها
 • ایزو ۹۵۶۴ مربوط به بانک داری – شماره شناسایی فردی یا پین کد در دستگاه‌های خودپرداز
 • ایزو ۹۵۷۹ مربوط به فنآوری اطلاعات – پایگاه اطلاعاتی برای اس.کیو.ال SQL
 • ایزو ۹۵۹۲ و ۹۵۹۳ مربوط به عملیات گرافیکی جهت کنترل، تعریف، اصلاح و ذخیره و نمایش داده‌های گرافیکی سلسله مراتبی
 • ایزو ۹۶۶۰ مربوط به کامپیوتر – فایل‌های سیستمی دستگاه سی.دی رام CD-Rom
 • ایزو ۹۸۶۹ مربوط به استانداردهای عایق بندی گرمایی
 • ایزو ۹۸۹۹ مربوط به زبان برنامه نویسی سی
 • ایزو ۹۹۴۵ مربوط به سیستم‌های قابل حمل و نقل Portabl
 • ایزو ۹۹۸۴ مربوط به نبدیل کاراکترهای گرجستانی به رومن
 • ایزو ۹۹۸۵ مربوط به تبدیل کاراکترهای ارمنستانی به رومن
 • ایزو ۹۹۹۲:۱۹۹۹ مربوط به کارتهای تجاری – کارتهای مدار مجتمع
 • ایزو ۹۹۹۹ مربوط به کمک‌های فنی به افراد ناتوان و معلول
 • ایزو ۱۰۰۰۶ مربوط به مدیریت کیفیت – راهنما کیفیت در مدیریت پروژه
 • ایزو ۱۰۰۰۷ مربوط به مدیریت کیفیت – راهنمای کیفیت در مدیریت اقتضایی
 • ایزو ۱۰۰۱۷ مربوط به تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
 • ایزو ۱۰۰۱۲ مربوط به مدیریت سیستمی – لوازم اندازه گیری روندها
 • ایزو ۱۰۰۲۱ مربوط به سیستم تبادل متنی جهت دار MOTIS
 • ایزو ۱۰۰۲۶ مربوط به سیستم‌های داخلی باز
 • ایزو ۱۰۰۷۷ مربوط به پنجره‌های دو جداره – عایق‌های حرارتی
 • ایزو ۱۰۰۸۹ مربوط به فنآوری اطلاعات – دیسک‌های اپتیکال ۱۳۰ میلی متری
 • ایزو ۱۰۱۶۰ مربوط به سیستم‌های کتابداری
 • ایزو ۱۰۱۶۱ مربوط به استانداردهای سیستم‌های کتابداری
 • ایزو ۱۰۱۷۹:۱۹۹۶ مربوط به شیوه‌های معنی‌شناسی سندها
 • ایزو ۱۰۲۰۲:۱۹۹۱ مربوط به کارت‌های تجاری – ساخت دهی امنیتی به اقتصاد
 • ایزو ۱۰۲۰۶ مربوط به زبان برنامه نویسی پاسکال – بسط داده شده
 • ایزو ۱۰۲۱۱ مربوط به استانداردهای گرمایی پل‌ها
 • ایزو ۱۰۲۷۹ مربوط به زبان برنامه نویسی بیسیک
 • ایزو ۱۰۳۰۳ مربوط به سیستم‌های صنعتی یکچارچه و خودکار
 • ایزو ۱۰۳۸۳ مربوط به وسائل امنیتی اقتصادی – کدهای مبادلاتی و بازاریابی MIC
 • ایزو ۱۰۴۸۷ مربوط به استانداردهای سامانه‌های اتصال مسافران ماشین
 • ایزو ۱۰۶۲۸ مربوط به نمودار جریان کار برای روال‌های ماشین
 • ایزو ۱۰۶۴۶ مربوط به مجموعه کاراکترهای جهانی
 • ایزو ۱۰۶۶۴ مربوط به شیوه‌های شش وجهی داخلی اتوموبیل
 • ایزو ۱۰۹۵۷ مربوط به اطلاعات و اسناد – شماره‌های بین‌المللی موسیقی ISMN
 • ایزو ۱۰۹۶۲ مربوط به امنیت وسائل اقتصادی و مالی – کدهای
 • ایزو ۱۱۰۶۴ مربوط به طراحی آرگونومیک
 • ایزو ۱-۱۱۰۶۲ مریوط به اصول طراحی مراکز کنترل
 • ایزو ۲-۱۱۰۶۲ مربوط به اصول سازماندهی قسمت‌های کنترل
 • ایزو ۳-۱۱۰۶۲ مربوط به طرح بندی اتاق‌های کنترل
 • ایزو ۳-۱۱۰۶۲:۲۰۰۴ مربوط به طرح بندی ایستگاه‌های کامپیوتری
 • ایزو ۳-۱۱۰۶۲:۲۰۰۵ مربوط به وسائل و امکانات محیطی مورد نیاز در مراکز کنترل
 • ایزو ۱۱۱۷۲ مربوط به ساختمان فایل‌های تصویری – MPEG۱
 • ایزو ۱۱۱۷۰:۲۰۰۳ مربوط به قدرت ماده سیال در وسائل هیدرولیک
 • ایزو ۱۱۱۷۹ مربوط به فنآوری اطلاعات – ریجستری‌های فراداده
 • ایزو ۱-۱۱۱۷۹:۲۰۰۴ مربوط به چهارچوب بندی ریجستری‌های فراداده
 • ایزو ۲-۱۱۱۷۹:۲۰۰۵ مربوط به طبقه بندی ریجستری‌های فراداده
 • ایزو ۳-۱۱۱۷۹:۲۰۰۳ مربوط به فرا ریجستری و ساختار پایهٔ آن
 • ایزو ۴-۱۱۱۷۹:۲۰۰۴ مربوط به ساختمان تعریف داده‌ها
 • ایزو ۵-۱۱۱۷۹:۲۰۰۵ مربوط به اصول نامگذاری و شناسایی
 • ایزو ۶-۱۱۱۷۹:۲۰۰۵ مربوط به ثبت و اصلاح
 • ایزو ۱۱۱۸۰ مربوط به نشانی یابی پستی
 • ایزو ۱۱۴۰۴ مربوط به داده‌های وابسته زبانی – کامپیوتر
 • ایزو ۱۱۷۸۳ مربوط به پروتکل‌ها و قوانین کشاورزی صنعتی
 • ایزو ۱۱۸۰۱ مربوط به فنآوری اطلاعات – اساس عمومی کابل کشی برای مشتریان
 • ایزو ۱۱۸۹۸ مربوط به وسایل حمل و نقل جاده‌ای – شبکه کنترل کننده CAN
 • ایزو ۱۲۰۰۶ مریوط به ساختمان‌های اطلاعاتی
 • ایزو ۱۳۲۳۹ مربوط به کنترل سطح بالای پیوندهای داده‌ای HDLC
 • ایزو ۱۳۲۳۹ مربوط به اس.کیو.ال چند رسانه‌ای
 • ایزو ۱۳۲۵۰ مربوط به سرفصل نقشه‌ها
 • ایزو ۱۳۳۴۶ مربوط به سرعت و ساختمان داده‌ها برای رایت
 • ایزو ۱۳۳۷۰ مربوط به خصوصیات گرمایشی ساختمان – انتقال گرما از طریق زمین
 • ایزو ۱۳۴۰۶ مربوط به وسائل آرگونومی برای کار
 • ایزو ۱-۱۳۴۰۶:۱۹۹۹ مربوط به وسائل آرگونومی – مقدمه و معرفی
 • ایزو ۲-۱۳۴۰۶:۱۰۰۲ مربوط به وسائل آرگونومی – پانل‌های تخت
 • ایزو ۱۳۴۰۷:۱۹۹۹ مربوط به طراحی مراکز انسانی برای سیستم متعامل
 • ایزو ۱۳۴۵۰ مربوط به فرمت فیلم‌های ۱۱۰ میلیمتری
 • ایزو ۱۳۴۸۵:۲۰۰۳ مربوط به مدیریت جامع سیستم‌ها برای طراحی و تولید ابزار پزشکی
 • ایزو ۱۳۴۹۰ مربوط به فنآوری اطلاعات – برای دیسک‌ها و فایل یکبار خوانشی و یکبار بازنویسی
 • ایزو ۱-۱۳۵۶۷ مربوط به فنون مستندسازی محصولات
 • ایزو ۱۳۵۶۸:۲۰۰۲ مربوط به فنآوری اطلاعات – فرمت زی Z
 • ایزو ۱۳۶۱۶ شمارگذاری حساب‌های بانکی IBAN
 • ایزو ۱-۱۳۸۴۹ اصول عمومی طراحی سیستم‌های کنترل برای تشکیلات امن و سالم
 • ایزو ۱۳۸۱۸ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری – MPEG۲
 • ایزو ۱۴۰۰۰ مربوط به استانداردهای مدیریت محیطی
 • ایزو ۱۴۰۰۱ مربوط به مدیریت محیطی
 • ایزو ۱۴۰۶۴ مربوط به گازهای گلخانه‌ای
 • ایزو ۱۴۲۳۰ مربوط به وسائل حمل و نقل جاده‌ای – سیستم تشخیصی
 • ایزو ۱-۱۴۲۳۰ لایه‌های فیزیکی
 • ایزو ۲-۱۴۲۳۰ مربوط به لایه‌های پیوند داده‌ها
 • ایزو ۳-۱۴۲۳۰ مربوط به استعمال لایه‌ها و طبقه بندی
 • ایزو ۴-۱۴۲۳۰ مربوط به لوازم خروج مایع – سیستم به هم پیوسته
 • ایزو ۱۴۴۴۳ مربوط به کارت‌های شناسایی – کارتهای تماسی و مجاورتی
 • ایزو ۱۴۴۹۶ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری – MPEG۴
 • ایزو ۱۴۶۴۴ مربوط به استانداردهای نظارت محیطی – سیستم‌های تهویه مطبوع
 • ایزو ۱-۱۴۶۴۴ مربوط به طبقه بندی دستگاه‌های تهویه مطبوع
 • ایزو ۲-۱۴۶۴۴ مربوط به آزمایش و نمایش دادن درستی کار
 • ایزو ۳-۱۴۶۴۴ مربوط به مقیاس‌ها و میزان‌های جهانی
 • ایزو ۴-۱۴۶۶۶ مربوط به میزان‌های طراحی، ساختمان و شروع کار
 • ایزو ۵-۱۴۶۴۴ مربوط به عملیات
 • ایزو ۶-۱۴۶۴۴ مربوط به لغات تخصصی
 • ایزو ۷-۱۴۶۴۴ مربوط به دستگاه‌های جداکننده
 • ایزو ۸-۱۴۶۴۴ مربوط به طبقه بندی ذرات مولکولی ناپاک معلق در هوا
 • ایزو ۹-۱۴۶۴۴ مربوط به استانداردهای صافی‌های تمیز کننده
 • ایزو ۱۴۶۵۱ مربوط به فنآوری اطلاعات – واخواست رشته‌ای جهانی
 • ایزو ۱-۱۴۶۹۸ مربوط به کنترلرهای Bio-contamination
 • ایزو ۲-۱۴۶۹۸ مربوط به سنجش و تفسیر Bio-contamination
 • ایزو ۱۴۸۵۰ مربوط به فنآوری اطلاعات – پردازش توزیع باز
 • ایزو ۱۴۷۵۵ مربوط به رمز گشایی داده‌ای ورودی
 • ایزو ۱۴۸۸۲ مربوط به زبان برنامه نویسی ++C
 • ایزو ۱۴۹۱۵ مربوط به نرم‌افزار آرگونومیک برای پایانه‌های چند رسانه‌ای کاربرها
 • ایزو ۱-۱۴۹۱۵ مربوط به اصول کلی طراحی
 • ایزو ۲-۱۴۹۱۵ مربوط به ابزار ناوبری چند رسانه‌ای
 • ایزو ۱-۱۴۹۱۵:۲۰۰۲ مربوط به اصول کلی
 • ایزو ۲-۱۴۹۱۵:۲۰۰۳ مربوط به ابزار ناوبری چند رسانه‌ای
 • ایزو ۳-۱۴۹۱۵:۲۰۰۲ مربوط به رجحان رسانه‌ای و ترکیب
 • ایزو ۱۴۹۷۱ مربوط به وسائل پزشکی و دارویی – مدیریت ریسک برای اقلام دارویی و پزشکی
 • ایزو ۱-۱۵۰۰۰ مربوط به پروتکل‌های هماهنگی
 • ایزو ۲-۱۵۰۰۰ مربوط به مشخصات خدمات پیغام رسان
 • ایزو ۳-۱۵۰۰۰ مربوط به ساختار اطلاعاتی ریجیستری
 • ایزو ۴-۱۵۰۰۰ مربوط به مشخصات خدمات ثبت کردن
 • ایزو ۵-۱۵۰۰۰ مربوط به مشخصات و امکانات تکنیکی هسته‌های ebXML
 • ایزو ۱۵۰۳۳ مربوط به رویه‌های مورد نیاز برای پیغام رسانی
 • ایزو ۱۵۰۹۹ مربوط به خصوصیات گرمایشی پنجره‌ها و درها
 • ایزو ۱۵۱۸۹ مربوط به آزمایشگاه‌های پزشکی – شرایط خاص برای کیفیت و کفایت
 • ایزو ۱۵۲۸۸ مربوط به مهندسی سیستم‌ها – روند گردونهٔ حیات سیستم
 • ایزو ۱۵۲۸۹ مربوط به مهندسی سیستم و نرم‌افزار – شامل خود سیستم و گردونهٔ حیات نرم‌افزارها
 • ایزو ۱۵۲۹۱ مربوط به فنآوری اطلاعات – زبان‌های برنامه نویسی
 • ایزو ۱۵۴۰۸ مربوط به معیارهای عمومی و معمول – معیارهای عمومی برای فنآوری اطلاعات
 • ایزو ۱۵۴۳۴ مربوط به بارکدهای نوع ماتریسی
 • ایزو ۱۵۴۴۴ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری – JPEG ۲۰۰۰
 • ایزو ۱۵۴۴۵ مربوط به استانداردهای برنامه نویسی تحت وب – اچ.تی.ام.ال HTML
 • ایزو ۱۵۵۰۴ مربوط به نرم‌افزار فریم ورک (Framework) برای ارزیابی چگونه کارکردن نرم‌افزارهای سیستم‌عامل
 • ایزو ۱۳-۱۵۶۱۴:۲۰۰۲ مربوط به استانداردها و خصوصیات جوشکاری
 • ایزو ۱۵۶۸۶ مربوط به برنامه ریزی خدمات حیاتی در ده بخش
 • ایزو ۱۵۶۹۳ مربوط به دستگاه‌های گیرنده و فرستنده یا ترنسپوندرها – دستگاه گیرنده یا اداری که به محض دریافت پیغام مخابره‌ای، به طور خودکار آن را جواب می‌دهد
 • ایزو ۱۵۷۰۶ مربوط به استانداردهای بین‌المللی شماره دستگاه‌های دوگانه صوتی و تصویری
 • ایزو ۱۵۷۰۷ مربوط به استانداردهای بین‌المللی کدگذاری Musical Work
 • ایزو ۱۵۸۳۶ مربوط به مجموعه خواص هسته‌های فرا داده دوبلین ای
 • ایزو ۱۵۸۹۷ مربوط به استانداردهای ریجیستر کردن در سیستم‌عامل یونیکس
 • ایزو ۱۵۹۲۴ مربوط به کدهای مورد استفاده در نامگذاری اسکریپت‌ها
 • ایزو ۱۵۹۳۰ مربوط به فرمت فایل‌های خوانشی – پی.دی.اف PDF
 • ایزو ۱۵۹۴۸:۲۰۰۳ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری – پی.ان.جی PNG
 • ایزو ۱۶۵۰۰ مربوط به استانداردهای عمومی دستگاه‌های دیجیتال صوتی و تصویری
 • ایزو ۱۶۰۷۱:۲۰۰۳ مربوط به آگونومی در تعامل با سیستم‌های انسانی
 • ایزو ۱۶۲۶۲ مربوط به اسکریپت‌های شرکت‌های کامپیوتری اروپا
 • ایزو ۱۶۷۵۰ مربوط به وسائل حمل و نقل جاده‌ای – شرایط محیطی و سازگاری وسائل الکترونیکی
 • ایزو ۱۶۹۴۹ مربوط به سیستم مدیریت کیفیت – الزامات مخصوص
 • ایزو ۱۶۹۸۲:۲۰۰۲ مربوط به آرگونومی در تعامل با محیط‌های انسانی
 • ایزو ۱۷۰۲۴:۲۰۰۳ مربوط به امکانات و شرایط لازم برای حفظ ایمنی در محیط‌های کاری
 • ایزو ۱۷۰۲۵ مربوط به استانداردهای عمومی برای کفایت در آزمایش – آزمایشگاه‌ها
 • ایزو ۱۷۷۷۶ مربوط به استانداردهای صنایع تولید کنندهٔ نفت خام
 • ایزو ۱۷۷۹۹ مربوط به فنآوری اطلاعات – رمزهای تمرینی برای مدیریت امنیت اطلاعات
 • ایزو ۱۷۸۹۴ مربوط به استانداردهای کشتی‌ها و زیر دریایی‌ها – لازمه‌های الکترونیک و رایانه‌ای
 • ایزو ۷-۱۸۰۰۰ مربوط به استانداردهای رادیوهای و مکانیاب‌های بی سیم
 • ایزو ۱۸۰۰۴ مربوط به استاندارد سازی کدهای کیو.آر QR
 • ایزو ۱۸۰۰۹ مربوط به فنآوری اطلاعات – زبان‌های برنامه نویسی
 • ایزو ۱۸۱۵۲:۲۰۰۳ مربوط به آرگونومی و تعامل با سیستم‌های انسانی – ارزیابی
 • ایزو ۱۸۱۸۵ مربوط به استانداردهای بی سیم دریایی برای رادیوها و مکانیاب‌های بی سیم
 • ایزو ۱۸۲۴۵ مربوط به استانداردهای انتسابی به کدهای بازرگانی – MCC برای عمدتاً خرده فروشی‌ها
 • ایزو ۱۸۵۲۹:۲۰۰۰ مربوط به آرگونومی در تعملات سیستم انسانی – گردونه حیات مراکز انسانی
 • ایزو ۱۸۶۲۹ مربوط به استانداردهای زبان برنامه نویسی PSL
 • ایزو ۱۸۶۲۹ مربوط به استانداردهای فایل‌های خوانشی – PDF
 • ایزو ۱۹۰۱۱ مربوط به استانداردهای فراهم کننده حسابرسی بر مدیریت محیطی و کیفیت
 • ایزو ۱-۱۹۰۹۲ مربوط به سیستم‌های اقتصادی – امنیتی – قالب شیوه امنیتی
 • ایزو ۲-۱۹۰۹۲ مربوط به سیستم‌های اقتصادی – امنیتی – هم خوانی پیغام‌ها و امکانات نهفته
 • ایزو ۱۹۱۰۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – الگوهای مرجع
 • ایزو ۱۹۱۰۵ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – متابعت و پیروی و آزمایش
 • ایزو ۱۹۱۰۷ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – روش‌های فاصله‌ای و فضایی
 • ایزو ۱۹۱۰۸ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – روش‌های گرمایی
 • ایزو ۱۹۱۰۹ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – قوانین برای روش‌های به کارگیری
 • ایزو ۱۹۱۱۰ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – اسلوب‌شناسی خصیصه‌های فهرست بندی شده
 • ایزو ۱-۱۹۱۱۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – مختصات فضایی
 • ایزو ۲-۱۹۱۱۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – منابع فضایی به وسیله تشخیص دهنده‌ها
 • ایزو ۱۹۱۱۳ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – اصول کیفیتی
 • ایزو ۱۹۱۱۴ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – روندهای ارزشیابی کیفیت
 • ایزو ۱۹۱۱۵ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – فرا داده‌ها
 • ایزو ۱۹۱۲۳ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – اصول پوششی
 • ایزو ۱۹۱۲۸ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – سرویس‌های وب مپ – خدمات نقشه‌های منتشر شده از طریق اینترنت یا شبکه‌های بی سیم
 • ایزو ۱۹۱۳۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – مشخصات اطلاعات تولیدی
 • ایزو ۱۹۱۳۶ مربوط به اطلاعات جغرافیایی – سیسنم کدگذاری جغرافیایی برای کامپیوتر
 • ایزو ۱۹۵۰۱ مربوط به زبان برنامه نویسی یو.ام.ال UML
 • ایزو ۱۹۵۰۲ مربوط به‌ام.ا.اف
 • ایزو ۱۹۵۰۳ مربوط به فراداده‌های مبادلاتی در زبان برنامه نویسی ایکس.اک.ال – XMI
 • ایزو ۱۹۷۵۷ مربوط به زبان برنامه نویسی دی.اس.دی.ال DSDL
 • ایزو ۲-۱۹۷۵۷ مربوط به زبان‌های برنامه نویسی – ارزیابی دستور زبانی
 • ایزو ۳-۱۹۷۵۷ مربوط به زبان‌های برنامه نویسی – ارزیابی روالی
 • ایزو ۱۹۷۷۰ مربوط به فنآوری اطلاعات – مدیریت دارایی نرم‌افزار
 • ایزو ۱۹۷۹۰ مربوط به امکانات امنیتی برای مدل‌های نهفته – FIPS
 • ایزو ۱۹۷۹۴ مربوط به فنآوری اطلاعات – تعیین ویژگی‌های بیولوژیک و زیستی با فرمت انتقال داده‌های بیولوژیک برای تشخیص هویت
 • ایزو ۱-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به قالب کار
 • ایزو ۲-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به (FMD (Finger minutiae data – انگشت نگاری
 • ایزو ۳-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به اطلاعات طیفی انگشت نگاری
 • ایزو ۴-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات انگشت نگاری
 • ایزو ۵-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات صورت اشخاص
 • ایزو ۶-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات عنبیه افراد
 • ایزو ۷-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات سری‌های زمانی دست خط و امضا
 • ایزو ۸-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به اطلاعات الگوی استخوانی انگشت
 • ایزو ۹-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات آوند ی
 • ایزو ۱۰-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات هندسی نقاشی سیاه دست
 • ایزو ۲۰۰۰۰ تا ایزو ۲۹۹۹۹
 • ایزو ۲۰۰۰۰:۲۰۰۵ مربوط به مدیریت آی.تی
 • ایزو ۲۰۰۲۲ مربوط به سرویس‌های اقتصادی – صنایع اقتصادی جهانی
 • ایزو ۲۰۹۴۳ مربوط به فنآوری اطلاعات – روند دستبابی به ریجیسترهای فراداده
 • ایزو ۱-۲۰۹۴۳:۲۰۰۳ مربوط به عناصیر داده‌ای
 • ایزو ۳-۲۰۹۴۳:۲۰۰۴ مربوط به ارزش و خاصیت‌های دامنه اینترنتی
 • ایزو ۲۲۰۰۰ مربوط به صنایع غذایی – ویژگی‌های عمومی برای تمام صنایع مرتبت در زنجیره صنایع غذایی
 • ایزو ۲۲۰۰۳ مربوط به مدیریت سلامت غذایی – ویژگی‌ها برای بدن انسان
 • ایزو ۲۲۲۵۰ مربوط به زبان معیار توصیفی برای ایکس.ام.ال
 • ایزو ۱-۲۲۲۵۰:۲۰۰۲ مربوط به معیارهای توصیفی برای هسته‌های ریلکس RELAX
 • ایزو ۲۲۳۹۹:۲۰۰۷ مربوط به امنیت اجتماعی – راهنما برای آمادگی و اجرا
 • ایزو ۲۳۲۷۰:۲۰۰۳ مربوط به برنامه نویسی #C
 • ایزو ۲۳۳۶۰ مربوط به استانداردهای سیستم لینوکس
 • ایزو ۱-۲۳۳۶۰ مربوط به ویژگی‌های عمومی
 • ایزو ۲-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی IA۳۲ بیت
 • ایزو ۳-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی IA۶۴ بیت
 • ایزو ۴-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی AMD۶۴ بیت
 • ایزو ۵-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی PPC۳۲ بیت
 • ایزو ۶-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی PPC۶۴ بیت
 • ایزو ۷-۲۳۳۶۰ مربوط به ساخنارمندی S۳۹۰
 • ایزو ۸-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی S۳۹۰
 • ایزو ۲۳۹۵۰ مربوط به استانداردهای کتابخانه‌ای – قوانین برای جستجو و بازیافت اطلاعات
 • ایزو ۲۴۷۲۷ مربوط به کارت‌های شناسایی – کارت‌های مدار مجتمع
 • ایزو ۱-۲۴۷۲۷ مربوط به طراحی و قالب بندی
 • ایزو ۲-۲۴۷۲۷ مربوط به کارت‌های اینترفیس عمومی
 • ایزو ۳-۲۴۷۲۷ مربوط به امکانات و شرایط وصل شدن
 • ایزو ۴-۲۴۷۲۷ مربوط به مدیریت کنندهٔ سیستم آی.پی.آی (سیستم‌های متعامل درونی سیستم عامل)
 • ایزو ۵-۲۴۷۲۷ مربوط به آزمایش
 • ایزو ۶-۲۴۷۲۷ مربوط به روند اختیار ثبت برای تصدیق
 • ایزو ۲۴۷۶۲:۲۰۰۸ مربوط به فنآوری اطلاعات – فنون امنیتی – راهنما برای مبادلات اطلاعاتی
 • ایزو ۲۵۹۶۱ مربوط به تمرینات توصیه شده برای طراحی و شرح نرم افزار
 • ایزو ۲۶۰۰۰ مربوط به راهنماهایی درباره مسئولیت‌های اجتماعی
 • ایزو ۲۶۳۰۰ مربوط به فرمت ا.دی.اف – odf.
 • ایزو ۲۷۰۰۱ مربوط به فنآوری اطلاعات – فنون امنیتی – سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • ایزو ۳۲۰۰۰ مربوط به فرمت فایل‌های خوانشی – پی.دی.اف
 • ایزو ۳۸۵۰۰ مربوط به شخصیت حقوقی نظارت بر فنآوری اطلاعات

جهت مشاوره و دریافت هرگونه اطلاعات تکمیلی در خصوص استانداردهای ایزو با ما در تماس باشید

ارسال نظر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *