پشتیبان واتساپ

مزیت ثبت اسم تجاری

1- شرکتها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.

2- ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکتها هستند.

3- جزء ضروری قراردادهای اعطای نمایندگی می باشند.

4- در صورت برند سازی قوی جزو دارائی های ارزشمند صاحبانشان خواهند بود.

5- شرکتها را تشویق به ارتقاء کیفی محصولاتشان خواهند کرد.

6- جهت اخذ گواهی و نشان استاندارد الزامی هستند.

7- گاهی جهت دریافت تسهیلات نیز لازم و مفید خواهند بود.