پشتیبان واتساپ

ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

ایزو 14001 مدیریت محیط زیست (EMS)

ایزو14001  عملکرد محیطی را بهبود می بخشدزمانی که شما در حال توسعه و یا رسمی کردن سیستم مدیریت زیست محیطی خود هستید.گواهینامه ایزو 14001 می تواند بیش از الزامات عملکرد سازمانی و توانایی برای برآوردن نیازهای تامین کننده را ارائه دهد.

ایزو 14001 به کسب و کارهای  باهر اندازه در تمام بخش ها کمک می کند تا عملیات روزانه خود را به طور پایدار تر انجام دهند

ثبات در نهایت می تواند پول را حفظ کند، شهرت نام تجاری را بهبود بخشد، کارمندان را درگیر کند و ایجاد انعطاف پذیری  در برابر عدم اطمینان و همچنین توانایی اینکه  به سرعت با تغیرات انطباق پیدا کند .

استاندارد ایزو 14001  راهکار هایی را ارائه میدهد

چگونگی در نظر گرفتن جنبه های مختلف کسب و کار شما، ذخیره سازی، توزیع، توسعه محصول، تولید، و غیره – به طوری که تاثیر آن بر محیط زیست را کاهش می دهد.

 راهنمایی در مورد چگونگی در نظر گرفتن چندین جنبه از تدارکات، ذخیره سازی، توزیع، توسعه محصول، تولید و غیره را در نظر می گیرد تا تاثیر آن بر محیط زیست را کاهش دهد.

همچنین به شما اجازه میدهد که چگونه مدیریت پاسخ های اضطراری، انتظارات مشتری، ذینفعان و روابط خود را با جامعه خود ارزیابی کنید

بسته به اینکه چگونه  سازمان شما امروزه عمل می کند ممکن است نیاز به تغییر زیادی نداشته باشد و فراتر از مستند سازی چه و چگونه انجام میدهید.

ممکن است معنی تعدادی از تغییرات را داشته باشد که می تواند کسب و کار موثرتری داشته باشد

هزینه ها یا کاهش ضایعات به سهامداران یا ذی نفعان آرامش خاطر میدهد.

جهت مشاوره و اخذ انواع استانداردهای بین المللی با کارشناسان آریابهبود در تماس باشید

نکاتی برای پیاده سازی ایزو 14001

 1. متعهد شدن و حمایت از مدیریت ارشد
 2. تعامل با کل کسب و کار با بهترین ارتباطات داخلی
 3. سیستم های کیفیت موجود خود را با نیازهای ISO 14001 مقایسه کنید
 4. دریافت بازخورد مشتری و تامین کننده در مدیریت زیست محیطی جاری ( فعلی )
 5. برای رسیدن به بهترین نتیجه، یک تیم پیاده سازی ایجاد کنید.
 6. نقشه ها و نقش ها، مسئولیت ها و زمان بندی ها را به اشتراک بگذارید.
 7. اصول اساسی مدیریت زیست محیطی را با کسب و کار خود مطابقت دهد ( هم راستا کند )
 8. انگیزه دادن به کارمندان برای مشارکت به آموزش و انگیزه
 9. به اشتراک گذاشتن دانش ایزو 14001 و تشویق کارمندان برای یادگیری و ممیزی داخلی
 10. به طور منظم و مرتب سیستم ISO 14001 خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که شما آن را به طور مداوم بهبود می دهید

استاندارد ISO 14001 فرایندی برای کنترل و بهبود مستمر عملکرد سازمانی ، سازمان می باشد . ابزار مدیریت ، سازمان را قادر می سازد تا اثرات زیست محیطی فعالیتها ، محصولات و خدمات خود را شناسایی و کنترل نماید و به طور مداوم عملکرد محیطی خود را بهبود بخشد و یک رویکرد سیستماتیک برای تعیین و دستیابی به اهداف زیست محیطی پیاده سازی کند .

استاندارد ISO 14001 برای آن دسته از جنبه های زیست محیطی شناخته شده ، کنترل شده یا تحت تاثیر سازمان به کار می رود . استاندارد ISO 14001 معیارهای عملکرد زیست محیطی را مشخص نمیکند ، بلکه صرفا  توسعه یک سیستم EMS را تعریف می کند .

در حال حاضر در استرالیا بیش از ۲۰۰۰ سازمان با استاندارد ISO 14001 به رسمیت شناخته شده اند . در اواخر دسامبر سال ۲۰۰۸ برای بیش از ۱۸۸۰۰۰ سازمان در سراسر جهان گواهینامه ISO 14001 صادر شد . در مجموع ۱۵۵ کشور سازمان هایی داشتند که در این طرح شرکت کردند . نمودار زیر نتایج نظر سنجی ISO 2008 را برای استاندارد ISO 14001 نشان می دهد . استاندارد ISO 14001 از ISO 14000 متفاوت است . به این دلیل که ISO 14000 به استانداردهای سری مدیریت زیست محیطی توسعه یافته توسط سازمان استاندارد بین المللی اشاره می کند در حالیکه استاندارد ISO 14001 سند حاوی الزامات خاص EMS است .

بسیاری از سازمان هایی که از تاثیر زیست محیطی خود بیشتر آگاه هستند ، می خواهند ریسک های خود را مدیریت و کنترل کنند . با پیاده سازی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 ، آنها این روند را رسمیت می دهند و اقدامات آنها به رسمیت شناخته می شود . مزایای ISO 14001 برای یک سازمان می تواند قابل توجه و چشمگیر باشد . سازمان هایی که ایمنی ISO 14001 EMS را پیاده سازی کرده اند از این مزایا بهره مند می شوند :

 •  ⁃ افزایش تقاضا برای خدمات و محصولاتشان از طریق مزایای بازایابی
 •  ⁃ کاهش هزینه ها از طریق کاهش مصرف منابع و تولید زباله
 •  ⁃ بهبود عملکرد محیط زیست وارث ، کاهش اثرات زیست محیطی و کنترل خطرات زیست محیطی
 •  ⁃ دستیابی به تعهدات زیست محیطی و الزامات سیاست زیست محیطی
 •  ⁃ ارزیابی شرایط قانونی زیست محیطی خود
 •  ⁃ تعهد به مسئولیت های اجتماعی
 •  ⁃ تبلیغ یه تصویر مثبت با ذینفعان ، مشتریان و کارکنان و حفظ دانش محیط زیست و اطمینان از اینکه اطلاعات به طور موثری انتقال داده می شود .

17 عنصر ایزو 14001 :

در استاندارد ایزو 14001،  17 عنصر وجود دارد که سازمان هایی که به دنبال به رسمیت شناخته شدن خود برای EMS می باشند، به آنها نیاز دارند. الزامات ISO 14001 به شرح زیر است:

 1. یک سیاست زیست محیطی توسط مدیریت ارشد هر مجموعه پشتیبانی می شود.
 2. شناسایی جنبه های زیست محیطی و اثرات زیست محیطی قابل توجهی که هر سازمانی می تواند ایجاد کند.
 3. شناسایی نیازهای زیست محیطی در سازمان.
 4. توسعه اهداف و برنامه های مدیریت زیست محیطی هر سازمان.
 5. تعریف منابع، نقش ها، مسئولیت ها و مقامات برای مدیریت محیط زیست در هر سازمان.
 6. توسعه شایستگی، روش های آموزش و آگاهی در هر سازمان.
 7. یک فرایند ارتباطی از EMS به همه ذینفعان و طرفین مورد علاقه زیست محیط در سازمان.
 8. توسعه اسناد EMS به عنوان استاندارد مورد نیاز در سازمان.
 9. توسعه روش های کنترل اسناد در سازمان.
 10. توسعه فرآیندهای کنترل عملیاتی در سازمان.
 11. توسعه آماده سازی اضطراری و روش های پاسخ به مشکلات احتمالی و پیش آمده در سازمان.
 12. توسعه روش هایی برای نظارت و اندازه گیری عملیات که می تواند تاثیر قابل توجهی بر محیط زیست داشته باشد.
 13. ارزیابی روش پیروی و اجرا در سازمان
 14. ارائه دستورالعمل هایی برای مدیریت شناسایی عدم انطباق، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.
 15. توسعه یک روش مدیریت اسناد در سازمان
 16. برنامه ریزی برای انجام ممیزی داخلی و اقدامات اصلاحی احتمالی.
 17. توسعه روش های بررسی مدیریت توسط مدیریت ارشد در سازمان.